Czieszyn

Polský Czieszyn je velmi půvabné město, které má rozhodně co nabídnout. Je to jen pár metrů z Českého Těšína. Je to hezká procházka přes řeku Olši. Mnozí lidé v Moravskoslezském kraji si toto město spojují především s nákupy, ale ve skutečnosti se zde nachází množství památek. Nejvýznamnější je například románská rotunda svatého Mikuláše ze 12. století nebo židovský hřbitov.

rotunda v Polsku

Toto město bylo hlavním městem těšínského knížectví. Prvním rodem, který je s tímto knížectvím spojen, byli Piastovci. Piastovci byli prvním oficiálním vládnoucím rodem v Polsku. Něco jako u nás Přemyslovci. Jenomže Piastovci se tak nějak přemnožili (ostatně i Přemyslovců bylo svého času jako myší). Polsko bylo roztříštěné na velké množství malých knížectvích.

královská koruna

Krásná Viola Těšínská

Určitě není bez zajímavosti, že ne právě bohatý czieszynský kníže Mieszek měl krásnou dceru Violu. Do té se zakoukal mladinký Václav III. Václav III. Dokonce zrušil i zásnuby s uherskou princeznou Alžbětou, aby si chudou kněžničku mohl vzít. Ve skutečnosti to ovšem byly politické důvody. V té době totiž byl Václav III. Polský král a bylo vhodné mít polskou manželku. Manželství ovšem dlouho nevydrželo. Po roce a půl totiž mladého krále Václava zavraždili v Olomouci. Královna Viola odešla do kláštera, jak se od královny vdovy čekalo. Ovšem Viola ještě jednou vstoupila do manželského svazku.

gotický hrad

Petr z Rožmberka

Tím mužem byl první muž království Petr z Rožmberka. I zde se jednalo o politické důvody. Sňatkem s Violou Těšínskou si totiž chtěla královna Eliška Přemyslovna manželka Jana Lucemburského a matka pozdějšího krále Karla IV. Naklonit mocného Rožmberka na svou stranu. Ovšem i toto manželství nevydrželo dlouho. Pouhopouhý rok. Po roce překrásná Viola zemřela. Petr z Rožmberka se později oženil s Kateřinou s Wartemberka a po její smrti vstoupil do kláštera ve Vyšším Brodě.

Posted in Nezařazené