Proč lidé nesnáší Astrologii

Astrologie v nejrůznějších podobách nás prování odnepaměti. Jako tajné chrámové učení, vyzývání vesmírných božstev, kterým se stavěly pomníky a mohyly, případně stavby s tajemným účelem nám již neznámým. V Astrologii je totiž něco mnohem více.

Prvopočátky Astrologie nalezneme u Babyloňanů, Akkadů, dokonce i u Sumerů. Z dějepisu všichni známe Sumerskou říši, archeologií potvrzenou. I oni si vypočítávali termín významných bitev podle hvězd. A vyplatilo se jim to.
Astrologie jako žena zdvojená

Budete se moc divit, ale počátky Astrologie sahají ještě dále. Tentokráte píšeme o silné říši archeologií již ne tak potvrzenou. Spíše nepotvrzenou. Napadne-li Vás slovo Atlantida, uhodli jste. Zde však Astrologie měla trochu jiný význam, šlo o komunikaci s vesmírnými entitami. A právě tato komunikace mohla být navázána v určitý čas a v určitém naladění. Ohledně naladění jim sloužily nejrůznější bylinné výpary, které pak v mladší době užívaly věštci starověku. Ohledně času se používaly přesné výpočty. Stanovení těchto výpočtů se však dělo přes komunikaci s jinými entitami, které současná věda popírá, jako nepodložené. Entity se leckdy představili, jako nezemšťani; obyvatelé Hvězd. A díky této komunikaci byli údajní Atlanťané na takové úrovni, jak se o nich povídá. Bohužel jim vědomosti nepomohly k tomu, aby odvolaly nevyhnutelnou přírodní katastrofu, která je nakonec stihla. Bylo to kvůli Astrologii? Selhal nějaký faktor, který způsobil chybu ve výpočtu?

V raném středověku byli Astrologové považováni za Kacíře, nepřátelé církve. Nemilosrdně je upalovali, plivali na ně a odrazovali všechny, nakonec i sebe. Nicméně přišla renesance a postoj církve obrátil o 180 stupňů. Zřejmě proto, že tzv. Šarlatáni uměli vytvořit z kamene zlato (byť se to nikomu prokazatelně nepodařilo, ale to bylo vedlejší), a to se v této době stalo moderním. Astrologie se s tímto trendem svezla také.
Zákaz zakazování

Tak proč taková nenávist? Strach z neznáma? Člověk se dozvídá informace, se kterými rezonuje? Ano – to bude ono. Přichází v pravý čas informace od Astrologů, které „sedí“ a lidé to znejistí. Některé osoby tak, že začnou utíkat, zakrývat si oči a uši s povykem: „Dejte už s tím pokoj, nebo…!!!“ Pravda, lidská psychika něco opravdu těžko snáší, ale proč kvůli jednotlivci mají trpět ostatní, který zájem mají?