Základní pojmy pro studium na VŠ

• Datum podání přihlášek = Zde vždy najdete datum a do tohoto data máte možnost poslat vyplněnou přihlášku. Za podání přihlášky se vždy platí nějaký poplatek. Na některých školách je to 500 korun a na jiných i více. Někde se koná i druhé kolo, kdy můžete využít druhou šanci na přijetí.
• Zápis = Pokud jste ke studiu přijati, je nutno dojít na zápis. Tady se dozvíte základní informace pro studium. Pokud sem nemůžete přijít, můžete poslat náhradníka za Vás. Ten má Vaši plnou moc. Vyplní Vám index a ostatní papíry. Vaší povinností je poté dodatečně přijít index podepsat.
nervózní žačka
• Imatrikulace = Někde je tato událost povinná, jinde není. Většinou se koná týden před zahájením semestru. Na této události se sejdou žáci prvních ročníků a děkani. Čtou se zde všechny jména studentů, kteří byli přijati ke studiu.
• Index = Dá se brát jako Žákovská knížka. Zde se zapisují Vaše studijní výsledky. Zapíše se zde Váš zápočet a poté známky ze zkoušek. V indexu máte zapsané předměty, které studujete a základní údaje o Vás.
• Zápočet = Ten je potřebný pro to, abyste mohli jít ke zkoušce z daného předmětu. Většinou je pro zápočet potřebná pravidelná docházka a plnění zadaných úkolů, či průběžných testů.
čtení knihy
• Semestr = Nejčastěji se jedná o 3 měsíce studia. Semestr se dělí na letní a zimní. Zimní trvá od října do poloviny prosince. Někde začíná zimní dříve. V lednu se konají zkoušky. Letní je od února do dubna. V květnu se opět konají zkoušky.
• Zkouška = Buď ve formě písemné (testy), nebo ústní. Máte vždy možnost si vybrat termín zkoušky. Vždy je určený počet zkoušek, které musíte splnit. Pokud je nesplníte, je Vám ukončeno studium.
• Absence = Jedná se o Vaši docházku do školy. Pokud nechodíte pravidelně na předměty, nedostanete zápočet. Ten je potřebný pro připuštění ke zkoušce. Vždy je určen limit pro absence. Většinou se jedná o 1 až 2 absence, za celý semestr. Někde je nutnost stoprocentní docházky.
• Prázdniny = Jarní, zimní a podzimní už nejsou pro vysokoškoláky. Ti mají pouze dlouhé letní prázdniny od června do konce října. Někdy je možnost, že i o dlouhé prázdniny (letní) musíte splnit praxe.

Posted in Nezařazené