Cenotvorba jako základ podnikání

Jako podnikatel musíte stanovit cenu svých služeb nebo zboží. Způsob tohoto určování ceny spolu s platnými zákony se nazývá cenová politika. Určování ceny je část marketingového mixu. A to celkem podstatná a důležitá součást. Je totiž těžké odhadovat, kolik jsou budoucí klienti ochotní zaplatit za zboží nebo službu.
Je přitom velmi důležité určit cenu svého produktu správně. Cena rozhoduje o konkurenceschopnosti firmy. A o její rentabilitě. Když správně určíte cenu, můžete zvýšit poptávku po svém produktu. Nastavení ceny by mělo být součástí marketingové strategie každého podniku a každého podnikatele.
růstová křivka
Do ceny výsledného produktu musíme zahrnovat především výrobní náklady. Potom také náklady na dopravení produktu k zákazníkovi. Důležité jsou také náklady na marketing a propagaci. Spousta výrobků také musí projít před uvedením na trh speciálními zkouškami, testy a certifikacemi. Tyto náklady se také musí promítnout do cenotvorby.
Jednotlivé typy tvorby cen
1. Dle nákladů
Tato metoda je nejčastější. Výslednou cenu produktu tvoří nákladová cena a přiražená marže. U tohoto způsobu určíte minimální cenu, za kterou musíte produkt nabídnout tak, abyste zároveň dosáhli i určitého zisku.
2. Dle poptávky
Při této metodě sledujeme poptávku po zboží. Na základě poptávky od zákazníků a vlastností produktu určujeme cenu. Tato metoda je složitější. Protože není snadné odhadnout budoucí poptávku. Způsobem zjištění budoucí poptávky po zboží nebo službě může být dotazníkové šetření, kvalifikovaný odhad, průzkum trhu nebo analýza minulých prodejů.
peněženka s lupou
3. Dle konkurence
Této metodě předchází detailní průzkum trhu. Sledujete konkurenci a její cenotvorbu. U podobných produktů nakonec nastavíte cenu podobnou. Případně o něco nižší, abyste dosáhli vyšší konkurenceschopnosti. Zároveň však musíte vzít v úvahu své náklady.