Co je to znalecký posudek ?

Znalecký posudek

V dnešním článku si povíme co je to vlastně znalecký posudek neboli co tento pojem znamená, také si povíme co tento posudek obsahuje nebo jak by měl vypadat a také si řekneme kde se s tímto dokumentem můžeme setkat.

posudek

Co je to znalecký posudek?

 • jedná se o takzvaný důkazní dokument či prostředek, Používá se nejčastěji k dokazování daných skutečností, které vyžadují a musí být zkontrolovány daným řízením, ve zkratce se jedná o dokumenty, které vyžadují speciální odborné posouzení.

Kde se můžeme setkat se znaleckým posudkem?

 • Se znaleckým posudkem se můžeme setkat především při soudním nebo správním řízení.
 • Jednoduše při jakémkoliv řízení týkající se jakéhokoliv soudu atd.
 • Znalecký posudek se využívá k získání informací například o domu či bytu ale i o automobilu
 • se znaleckým posudkem se však můžete setkat také u trestního řízení neboli u výslechu

K čemu tento dokument slouží?

 • Znalecký posudek sám o sobě slouží ze získávání daných informací, tedy slouží jako tzv. důkazní materiál

Kdo se znaleckým posudkem zabývá a kolik znalec. posudek stojí?

 • Informace, které tento posudek obsahuje posuzuje tzv. soudní znalec
 • Cena za posouzení znalcem se liší pouze tím, zda se jedná o znalecký posudek týkající se bytu nebo o znalecký posudek týkající se domu, u bytů se můžete setkat s cenou od 2 800 Kč do 4 000 Kč a u domů s cenou od 5 500 Kč do 7 000 Kč.
 • Cena znal. posudku na jakýkoliv automobil se pohybuje od 2 000 Kč
 • Poté co soudní znalec ověří vše potřebné důležité týkající se znalec. posudku, přijde na řadu soudce, který musí dané informace zhodnotit. Poté se posoudí, zda je znalecký posudek dostatečný a zda obsahuje vše co by obsahovat měl

A co všechno vlastně tento posudek musí obsahovat?

Znalecký posudek se skládá hned z několika částí

 1. Jako první nesmí chybět titulní strana neboli začátek posudku ve kterém se nachází veškeré potřebné informace například ( číslo a označení od soudního znalce, jméno a adresa daného znalce, datum a účel kdy a proč byl daná posudek vypracován, jméno daného žadatele, v případě že by daný žadatel či objednatel měl nějaké speciální požadavky i ty by se měly v posudku objevit, jako další by se tam mělo objevit i číslo znázorňující počet listů daného posudku a jako poslední nesmí chybět datum kdy byl posudek vypracován.
 2. Nález – tento nález je vlastně “výpověď” daného znalce, v tomto bodě se uvádí jaké zdroje či dokumenty měl daný znalec k dispozici, díky tomuto bodu se tak daný posudek může kdykoliv přezkoumat. Tento bod však nesmí v znaleckém posudku za žádnou cenu chybět, jelikož je předem dán předpisem podle §28, v zákonu o znalcích č.254/2019 Sb.

Znalecký posudek vzor

Ve zkratce se druhý bod zajímá především o nález a popis dané nemovitosti či automobilu

 1. Vlastní posudek – Tento bod je tzv. individuální část či záležitost daného znalce, tento bod se může lišit obsahem ale i strukturou či formou. Tento bod tedy není předem dán jakýmkoliv předpisem.
 2. Znalecká doložka – tato doložka obsahuje informace o znalci například (seznam ve které je zapsán, obor ve kterém se pohybuje a podob.)
 3. Jako pátý bod je samozřejmě pečeť a podpis znalce.

Jak dlouho trvá znalecký posudek?

 • Znalecký posudek jako takový zabere přibližně 3 hodiny, tato doba se však liší závažností dané situace a podob.

Na tomto obrázku můžeme vidět vzor znaleckého posudku Hypotékabezregistru.