Prospějte svému zdraví se správnými plody


Existuje mnoho různých plodů, které vám slíbí zpevnÄ›ní zdraví. Jen málokteré plody jsou vÅ¡ak oblíbené, co se týÄe posílení zdraví, jako právÄ› Goji. Kustovnice Äínská, jak se tyto plody Äesky nazývají, jsou oblíbené po celém svÄ›tÄ›. PÄ›stují se na úpatí Himalájí, kde se jim pÅ™evelice daří. Své kouzlo ukážou zejména v případÄ›, kdy je ÄlovÄ›k bude konzumovat pravidelnÄ›, a to v urÄitém množství. ObecnÄ› se doporuÄuje množství patnácti gramů na den, což je opravdu malé množství. I takové menší množství vÅ¡ak dodá tÄ›lu nejenom energii, ale také potÅ™ebné látky. Tyto látky, mezi nimi jsou zastoupeny i důležité antioxidanty, pomohou tÄ›lu vypořádat se s volnými radikály, které pro tÄ›lo nejsou nic příznivého. KromÄ› toho lze oÄekávat i vysoký obsah vitaminu C, který i pÅ™es pomÄ›rnÄ› vysokou hodnotu nedokáže vyplnit denní dávku lidské potÅ™eby tohoto vitaminu.

snídaňové menu

Jak a kdy tuto plodinu zaÅ™adit do jídelníÄku?

  • SnídanÄ› = pakliže máte rádi ovesné Äi jakékoliv jiné kaÅ¡e, pak věřte, že právÄ› do tÄ›chto pokrmů můžete plody Goji použít, pÅ™iÄemž si budete užívat jejich skvÄ›lé chuti
  • Saláty = i zde najde kustovnice své využití, navíc můžete oÄekávat, že díky své specifické chuti obzvláštní nepříliÅ¡ atraktivní zeleninové saláty
  • Exotické pokrmy = pokud máte rádi různé asijské pokrmy, pak si můžete být jisti, že právÄ› do tÄ›ch se dají plody kustovnice využít stejnÄ› tak dobÅ™e, jako do pÅ™edchozích dvou zmínÄ›ných pokrmů

Goji na stole

Abyste využili veÅ¡kerých výhod tohoto zajímavého doplňku stravy, je tÅ™eba nakupovat na vhodném místÄ›. Velký pozor si dejte na velká balení Goji 1kg, která mohou být riziková na vznik plísní Äi jiných nežádoucích látek. Pokud totiž suÅ¡ené plody vystavíte vzduchu, mÄ›li byste je také spotÅ™ebovat tak rychle, jak to bude jenom možné. Jenom tak si můžete být jisti, že vám plody vydrží, a hlavnÄ› že vám dopÅ™ejí to, co od nich oÄekáváte.

Posted in Nezařazené