Zápory a klady naší šedé ekonomiky

EET – tolik diskutované registrační pokladny, na jednu stranu odsouhlasené, zvlášť těmi „obyčejnými občany“, na druhou odsuzovaná jak drobnými podnikateli, tak firmami a opozičními politiky. A též, když se v minulých letech jednalo o novelizaci insolventního zákona. Tyto hlavní dva faktory podle vlády měly přispět k eliminování naší šedé ekonomiky.

ČR -stínová ekonomika

Podle toho, jak je v našem státě nastaven daňový a právní systém, míra v jeho správnost a objektivitu pro všechny občany. Pokud občané mají v obou systémech důvěru, dodržují nastavená pravidla, to vše se odráží na výši šedé ekonomiky.

V případě nedůvěry je tu stále určité procento občanů (ať podnikají nebo ne), kteří úmyslně obcházejí řízení ekonomiky státem a to je záporný vliv na hrubý domácí produkt – HDP. Tato šedá ekonomika Moneyworld v současnosti se pohybuje přibližně okolo 9% HDP. Je to mnohem lepší jak před 4 – 5 lety, kdy ještě tyto zákony nenabyly platnost.

šedá ekonomika

V čem nejvíce spočívaly a spočívají zápory šedé ekonomiky u nás?

Kromě toho, že se v mnohých případech převážně:

  • neplatí daně (může se to týkat i devízového hospodářství)
  • někteří se záměrně vyhýbají nahlašovat a podávat daňové přiznání,
  • obchází se jak minimální mzda nebo se porušuje zákoník práce bez pracovní smlouvy nebo se např. nedodržuje délka pracovní doby)
  • neplatí se příspěvky na sociální zabezpečení
  • černý trh a nelegální obchod
  • mohou sem ještě patřit někteří poskytovatele nebankovních půjček, ale to už je v současnosti minimum

Pokud se po nějaké době vláda zamyslí nad záporným podílem šedé ekonomiky v současnosti, v čem to spočívá, tak by se správně měly upravit některé zákony, které mají špatný vliv na naší ekonomiku, růst HDP. Především se vždy v popředí jedná o nevyhovující nebo špatný daňový systém, protože to je to první, na co občané vždy reagují.